Sněmovní tisk 1093
Vládní návrh zákona o vojenských veteránech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Tvrdík Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1093/0 dne 4. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: Mgr. Radim Turek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1880).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1093/2, který byl rozeslán 31. 1. 2002 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 504, usnesení č. 2084).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 205, dokument 205/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta), Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 27. 2. 2002 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 205/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako tisk 205/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 205/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 13. 3. 2002 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 205/4 (revokace usnesení).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2002 poslancům jako tisk 1093/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2002 poslancům jako tisk 1093/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 889, usnesení č. 2226).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 30. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 170/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: armáda, policie, válečný veterán, válka, vyznamenáníISP (příhlásit)