Sněmovní tisk 1092
Vládní návrh zák. o biocidních příprav. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Fišer B., Kužvart M..

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 209, dokument 209/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 2. 2002 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 209/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 2. 2002 a přijal usnesení č. 209, které bylo rozdáno jako tisk 209/2 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 9. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 120/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Chemie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: herbicidy, insekticidy, kontrola dovozu, kontrola vývozu, obchodní licence, přípravky ochrany rostlinISP (příhlásit)