Sněmovní tisk 1084
Vládní návrh zákona o SZPI - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1084/0 dne 4. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: MVDr. Jaroslav Pešán a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1769).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1084/2, který byl rozeslán 31. 1. 2002 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 462, usnesení č. 2078).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 229, dokument 229/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Egon Lánský).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 7. 3. 2002 a přijal usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako tisk 229/2 (nezabývat se).
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 146/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: inspekce potravinISP (příhlásit)