Sněmovní tisk 108
Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 1. 1999.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 40, dokument 40/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (PhDr. Jiří Pospíšil), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Josef Pavlata).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 6. 1999 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 40/3 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 6. 1999 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 40/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 6. 1999 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 40/2 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 18. 6. 1999 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 40/4 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 7. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 7. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 7. 1999.

Zákon vyhlášen 23. 7. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 158/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Statistika

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: demografická statistika, evidence obyvatelstva, osobní údaje, sčítání liduISP (příhlásit)