Sněmovní tisk 1078
Vládní návrh Ústavy České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1078/0 dne 3. 10. 2001.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: JUDr. Miloslav Výborný a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 30. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 454, usnesení č. 1816).Hesla věcného rejstříku: Soudnictví, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní trestní právo, právní systém, ústava, ústavní právoISP (příhlásit)