Sněmovní tisk 1072
Vl. zák. o ochraně před škodami z tabák. výrobků - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Fišer Bohumil.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Toxikománie

Deskriptory EUROVOCu: alkoholismus, drogová závislost, kouření, sociální problémISP (příhlásit)