Sněmovní tisk 1071
Vládní návrh zákona o zbraních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1071/0 dne 3. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1791).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1071/3, který byl rozeslán 31. 1. 2002 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 234, usnesení č. 2041).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 192, dokument 192/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Alexandr Novák), Výbor pro evropskou integraci (Doc.MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc.).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 27. 2. 2002 a přijal usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako tisk 192/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 2. 2002 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 192/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 2. 2002 a přijal usnesení č. 210, které bylo rozdáno jako tisk 192/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 9. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 119/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zbraně

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost

Deskriptory EUROVOCu: osobní zbraň, střelná zbraň a střelivo, veřejná bezpečnost, vojenské vybaveníISP (příhlásit)