Sněmovní tisk 1055
Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 187, dokument 187/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MVDr. František Bartoš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (RNDr. Ivan Havlíček, CSc.).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 2. 2002 a přijal usnesení č. 212, které bylo rozdáno jako tisk 187/2 (zamítá).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 6. 3. 2002 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 187/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 890).Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

Deskriptory EUROVOCu: pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, rodinné přídavky, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)