Sněmovní tisk 1051
Návrh novely zákona o auditorech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Eva Dundáčková, Michal Doktor, Martin Kocourek) předložila sněmovně návrh zákona 19. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Dundáčková Eva a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1051/0 dne 24. 9. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 9. 2001. Vláda zaslala stanovisko 14. 10. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 10. 2001 jako tisk 1051/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 10. 2001 (usnesení č. 471). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 11. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1895).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1051/3, který byl rozeslán 19. 3. 2002 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 553, usnesení č. 2202).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 274, dokument 274/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 4. 2002 a přijal usnesení č. 266, které bylo rozdáno jako tisk 274/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 24. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 209/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, účetní, účetnictví, zkouškaISP (příhlásit)