Sněmovní tisk 1048
Návrh novely zák. o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Alena Páralová, Václav Krása, Josef Janeček) předložila sněmovně návrh zákona 14. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Páralová Alena a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1048/0 dne 19. 9. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 9. 2001. Vláda zaslala stanovisko 16. 10. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2001 jako tisk 1048/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 10. 2001 (usnesení č. 467). Určil zpravodaje: Jiří Hofman a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 11. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1894).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1048/3, který byl rozeslán 19. 3. 2002 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 539, usnesení č. 2200).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 271, dokument 271/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Hadrava) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (RNDr. Ivan Havlíček, CSc.).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 271/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 4. 2002 a přijal usnesení č. 265, které bylo rozdáno jako tisk 271/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 213/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: péče o postižené osoby, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, sociální dávkyISP (příhlásit)