Sněmovní tisk 1030
Návrh zákona o Horské službě ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Michael Kuneš, Alena Svobodová) předložila sněmovně návrh zákona 29. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: Filip V., Kuneš M., Svobodová.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1030/0 dne 31. 8. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 8. 2001. Vláda zaslala stanovisko 1. 10. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 10. 2001 jako tisk 1030/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Záchranářství

Deskriptory EUROVOCu: horský region, orgány veřejné správy, pomoc obětem neštěstí, přírodní turistika, první pomoc, veřejná službaISP (příhlásit)