Sněmovní tisk 980
Návrh novely zák. o matrikách, jménu a příjmení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Dostálová, Eva Dundáčková, Lucie Talmanová, Jana Volfová) předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Dostálová Kateřina a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 980/0 dne 18. 6. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 6. 2001. Vláda zaslala stanovisko 20. 7. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 980/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Matriky

Deskriptory EUROVOCu: dítě, evidence obyvatelstva, příjmení, sociální zabezpečení, statistikaISP (příhlásit)