Sněmovní tisk 957
Interpelace J.Štraita ve věci vývozu kultur.památek do zahr.

Dokument

Autor: Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jaroslava Štraita na ministra vnitra Stanislava Grosse ve věci vyšetřování neoprávněného vývozu kulturních památek do zahraničí
Adresát: JUDr. Stanislav Gross
Podáno dne: 15. 5. 2001
Odesláno adresátovi: 15. 5. 2001
O zařazení na schůzi požádáno dne: 8. 6. 2001

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 12. 6. 2001 jako tisk 957/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 28. 6. 2001 na 37. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: movitý majetek, nemovitý majetek, odškodnění, ochrana kulturního dědictví, umělecké dílo, vývozISP (příhlásit)