Sněmovní tisk 928
Interpelace J. Štraita ve věci a.s.Moning Elitex, Týniště n.

Dokument

Autor: Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jaroslava Štraita na ministra spravedlnosti Jaroslava Bureše ve věci konkurzního řízení továrny na textilní stroje Moning Elitex, a.s. v Týništi nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněžnou
Adresát: JUDr. Jaroslav Bureš
Podáno dne: 12. 3. 2001
Odesláno adresátovi: 14. 3. 2001
O zařazení na schůzi požádáno dne: 2. 5. 2001

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 4. 5. 2001 jako tisk 928/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 24. 5. 2001 na 36. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: aukční prodej, průmyslová budova, textilní strojISP (příhlásit)