Sněmovní tisk 926
Vl. zák. o odejmutí dalšího platu představitelům státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 926/0 dne 3. 5. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 5. 2001 (usnesení č. 407). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1573).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 6. 2001 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 926/Z.
  • Rozpočtový výbor vydal 19. 6. 2001 stanovisko doručené poslancům jako tisk 926/Z.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 926/1, který byl rozeslán 19. 10. 2001 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 282, usnesení č. 1790).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 30. 10. 2001.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 11. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 11. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 11. 2001.

Zákon vyhlášen 28. 11. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 156 pod číslem 416/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů Parlamentu, Náležitosti funkcionářů, Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, politika úsporných opatření, poslanec parlamentu, prémie, snížení mezd, soudce, soudce a státní zástupce, státní úředník, státní zástupce, ústřední orgány státní správyISP (příhlásit)