Sněmovní tisk 904
Návrh novel zák. o rozpočtech obcí, krajů a hl.m. Praze

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vlastimil Tlustý, Bohuslav Sobotka, Vladimír Doležal, Michael Kuneš, Martin Kocourek, Antonín Macháček, Michal Kraus) předložila sněmovně návrh zákona 6. 4. 2001.
Zástupce navrhovatele: Tlustý Vlastimil a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 904/0 dne 10. 4. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 4. 2001. Vláda zaslala stanovisko 3. 5. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 904/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 5. 2001 (usnesení č. 407). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 5. 2001 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1605).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 904/4, který byl rozeslán 19. 9. 2001 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2001 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 67, usnesení č. 1729).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 34, usnesení č. 1865).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 11. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 168 pod číslem 450/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dluh, hlavní město, Praha, region, rozpočet, rozpočtová pravidla, správní celek, umořování veřejného dluhu, územní samosprávaISP (příhlásit)