Sněmovní tisk 900
Vládní návrh zákona o místních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 4. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 900/0 dne 11. 4. 2001.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 4. 2001 (usnesení č. 397). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 23. 5. 2001 na 36. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1603).Hesla věcného rejstříku: Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daňový poplatník, domácí zvíře, místní daň, osídleníISP (příhlásit)