Sněmovní tisk 895
Novela úst. zák. zastup. Ostravského kraje o VÚSC

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 30. 3. 2001.
Zástupce navrhovatele: Tošenovský Evžen.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 895/0 dne 3. 4. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 4. 2001. Vláda zaslala stanovisko 26. 4. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 4. 2001 jako tisk 895/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ústava České republiky, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: region, správní celek, správní reforma, územní samosprávaISP (příhlásit)