Sněmovní tisk 894
Interpelace J.Vlacha ve věci vyhl. o vymez.zón ochr.přírody

Dokument

Autor: PhDr. Jiří Vlach

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jiřího Vlacha na ministra životního prostředí Miloše Kužvarta ve věci postupu Ministerstva životního prostředí při přípravě vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody CHKO Šumava
Adresát: RNDr. Miloš Kužvart
Podáno dne: 31. 1. 2001
Odesláno adresátovi: 1. 2. 2001
O zařazení na schůzi požádáno dne: 2. 4. 2001

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 3. 4. 2001 jako tisk 894/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 12. 4. 2001
    Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, ochrana životního prostředí, územní samospráva, vyhláškaISP (příhlásit)