Sněmovní tisk 836
Návrh novely zákona o myslivosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Stanislav Němec předložil sněmovně návrh zákona 7. 2. 2001.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 836/0 dne 13. 2. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2001. Vláda zaslala stanovisko 16. 3. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 3. 2001 jako tisk 836/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 3. 2001 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Papež a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1511).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 18., 21. 9. 2001 na 38. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Myslivost, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: lesní legislativa, lov, lovná zvěř, regulace lovu, správní opatření, systém vlastnictví půdy, trestní právo, veterinární legislativaISP (příhlásit)