Sněmovní tisk 824
Návrh novely obchodního zákoníku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Sehoř, Jaroslav Plachý, Pavel Lang, Eduard Vávra, Tomáš Teplík, Zdeněk Švrček) předložila sněmovně návrh zákona 18. 1. 2001.
Zástupce navrhovatele: Sehoř Karel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 824/0 dne 23. 1. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 1. 2001. Vláda zaslala stanovisko 21. 2. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 2. 2001 jako tisk 824/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2001 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1517).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18., 23. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 824/5, který byl rozeslán 26. 10. 2001 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1828).
  Projednávání pokračovalo 15. 11. 2001 na 42. schůzi.

  3. čtení pokračovalo 15. 11. 2001 na 42. schůzi.
  Usnesení č. 1828 bylo revokováno.
  Projednávání pokračovalo 15. 11. 2001 na 42. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 16, usnesení č. 1859).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 150, dokument 150/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Jaroslav Kubín), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Helena Rögnerová). K návrhu zákona 15. 12. 2001 nepřijato usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 180 pod číslem 501/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákoník obchodní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: Evropský hospodářský prostor, komerční firma, obchodní právo, obchodní rejstřík, tržní ekonomikaISP (příhlásit)