Sněmovní tisk 822
Návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Milan Cabrnoch, Josef Janeček, Václav Krása, Lucie Talmanová) předložila sněmovně návrh zákona 18. 1. 2001.
Zástupce navrhovatele: Cabrnoch Milan a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 822/0 dne 22. 1. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 1. 2001. Vláda zaslala stanovisko 21. 2. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 2. 2001 jako tisk 822/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Léčiva, Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: kontrola léčiv, léčba, seznam léčiv, standardní lékařská péče, volně prodejný lék, zdravotní péče, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)