Sněmovní tisk 809
Novela zákona o péči o zdraví lidu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Rostislav Čevela, Milan Cabrnoch) předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 2000.
Zástupce navrhovatele: Čevela R., Cabrnoch M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 809/0 dne 22. 12. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 12. 2000. Vláda zaslala stanovisko 24. 1. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 1. 2001 jako tisk 809/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 2. 2001 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: MUDr. Taťána Jirousová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1456).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 809/3, který byl rozeslán 11. 4. 2001 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 4. 2001 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 318, usnesení č. 1555).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 30, usnesení č. 1633).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 6. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 7. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 25. 7. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 260/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Péče o zdraví, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: dokumentace, důvěrná informace, lékařské údaje, osobní údaje, seznam, zdraví veřejnosti, zdravotnická legislativaISP (příhlásit)