Sněmovní tisk 695
Vládní návrh zákona o referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 695/0 dne 31. 8. 2000.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 66)

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1258).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 695/2, který byl rozeslán 24. 1. 2001 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 1. 2001 na 32. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 63).Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: referendum, ústava, voličské právoISP (příhlásit)