Sněmovní tisk 673
Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vladimír Mlynář, Zdeněk Švrček, Jan Žižka) předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mlynář Vladimír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 673/0 dne 20. 7. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 7. 2000. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 8. 2000 jako tisk 673/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 8. 2000. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 65)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 10. 2000 na 28. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1230).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 1. 2001 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 673/4, který byl rozeslán 25. 1. 2001 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 1. 2001 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 198, usnesení č. 1411).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 13, dokument 13/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Milan Šimonovský), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Stanislav Bělehrádek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 2. 2001 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 13/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 2. 2001 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 13/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 21. 2. 2001 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 13/3 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 4. 2001 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 38, usnesení č. 1498).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 4. 2001.

Zákon vyhlášen 26. 4. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 142/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Telekomunikace, Zakázky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: telekomunikace, veřejná zakázka, vypsání soutěžeISP (příhlásit)