Sněmovní tisk 668
N. zák. o způsobu provedení ref. o uvedení jad. el. Temelín

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Libor Ambrozek, Petra Buzková, Vladimír Mlynář, Michal Lobkowicz, František Ondruš, Zdeněk Kořistka, Lubomír Zaorálek) předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2000.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 668/0 dne 13. 7. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 7. 2000. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 8. 2000 jako tisk 668/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Elektrárny, Referendum

Deskriptory EUROVOCu: jaderná elektrárna, referendumISP (příhlásit)