Sněmovní tisk 667
Návrh zák. o ref. o uvedení jaderné elektrárny Temelín

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Libor Ambrozek, Petra Buzková, Vladimír Mlynář, Michal Lobkowicz, František Ondruš, Zdeněk Kořistka, Lubomír Zaorálek) předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2000.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 667/0 dne 12. 7. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 7. 2000. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 8. 2000 jako tisk 667/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Elektrárny, Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: jaderná elektrárna, referendum, ústavaISP (příhlásit)