Sněmovní tisk 657
Interpelace K.Kühnla ve věci působnosti poradců př.vl.

Dokument

Autor: JUDr. Karel Kühnl

Úplný název: Písemná interpelace poslance Karla Kühnla na předsedu vlády Miloše Zemana ve věci činnosti a působnosti poradců předsedy vlády
Adresát: Ing. Miloš Zeman
Podáno dne: 14. 4. 2000
Odesláno adresátovi: 17. 4. 2000
O zařazení na schůzi požádáno dne: 27. 6. 2000

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 27. 6. 2000 jako tisk 657/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 28., 30. 6., 4. 7. 2000 na 26. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: osoba samostatně výdělečně činná, premiér, statut úředníkaISP (příhlásit)