Sněmovní tisk 583
Vládní návrh zákona o obranné standardizaci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2000.
Zástupce navrhovatele: Vetchý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 583/0 dne 23. 3. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2000 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Doc.Ing. Miloš Titz, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 921).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 583/3, který byl rozeslán 3. 7. 2000 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 7. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 252, usnesení č. 1119).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 7. 2000.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 8. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 8. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 7. 9. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 85 pod číslem 309/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Normy technické

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, sladění norem, technické předpisy a normy, živnostISP (příhlásit)