Sněmovní tisk 571
Vl. zák. o platech představ. st. moci na léta 2001 a 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 3. 2000.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 571/0 dne 7. 3. 2000.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 3. 2000 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 5. 4. 2000 na 24. schůzi. Projednávání návrhu bylo odročeno (usnesení č. 918). Návrh zákona vzat zpět 6. 2. 2002.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů Parlamentu, Náležitosti funkcionářů, Papíry cenné, Soudnictví, Veřejný ochránce práv

Deskriptory EUROVOCu: mzda, odměňování, ombudsman, poslanec parlamentu, prémie, soudce a státní zástupce, ústřední orgány státní správyISP (příhlásit)