Sněmovní tisk 521
Novela zákona o soudních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 521/0 dne 8. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Patočka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9., 10. 3. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 887).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 521/2, který byl rozeslán 24. 5. 2000 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 352, usnesení č. 1038).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 6. 2000.
  Návrh zákona 30. 6. 2000 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 7. 2000 poslancům jako tisk 521/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 7. 2000 poslancům jako tisk 521/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 696, usnesení č. 1158).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 11. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 255/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: ceník, náklady řízení, občanskoprávní řízení, soudní řízení, soudní vyšetřováníISP (příhlásit)