Sněmovní tisk 411
Návrh zákona o Zeměměřické komoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. předložil sněmovně návrh zákona 3. 11. 1999.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 411/0 dne 4. 11. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 11. 1999. Vláda zaslala stanovisko 30. 11. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 12. 1999 jako tisk 411/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Komory

Deskriptory EUROVOCu: atlas, kartografie, katastr nemovitostí, právnická osoba, profesní komoraISP (příhlásit)