Sněmovní tisk 351
Novela zákona o VÚSC

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 351/0 dne 15. 9. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 9. 1999. Vláda zaslala stanovisko 12. 10. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 10. 1999 jako tisk 351/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ústava České republiky, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: region, správní celek, správní reforma, územní samospráva, vyhlášení zákonaISP (příhlásit)