Sněmovní tisk 335
Zákon o odejmutí dalšího platu v letech 1999 a 2000

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 335/0 dne 3. 9. 1999.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 7. 9. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 29)

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 9. 1999 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 442).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 1999 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 1999 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 335/2, který byl rozeslán 4. 11. 1999 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 1999 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 10, usnesení č. 571).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 11. 1999.
  Návrh zákona 18. 11. 1999 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 11. 1999 poslancům jako tisk 335/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 11. 1999 poslancům jako tisk 335/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 30. 11. 1999 na 19. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 39, usnesení č. 608).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 11. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 3. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 308/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů Parlamentu, Náležitosti funkcionářů, Papíry cenné, Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, politika úsporných opatření, poslanec parlamentu, prémie, snížení mezd, soudce, soudce a státní zástupce, státní úředník, státní zástupce, ústřední orgány státní správyISP (příhlásit)