Sněmovní tisk 331
Interpelace J.Štraita ve věci býv.maj.zámku v Cholticích

Dokument

Autor: Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jaroslava Štraita na ministra kultury Pavla Dostála ve věci restituce majetku aktivních nacistů Leopolda a Ireny Thun - Hohenstein, bývalých majitelů zámku v Cholticích u Přelouče
Adresát: Pavel Dostál
Podáno dne: 11. 6. 1999
Odesláno adresátovi: 15. 6. 1999
O zařazení na schůzi požádáno dne: 25. 8. 1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 31. 8. 1999 jako tisk 331/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 14., 21. 10., 4. 11. 1999 na 17. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: movitý majetek, nacionální socialismus, nemovitý majetek, odškodnění, ochrana kulturního dědictví, umělecké dílo, vývozISP (příhlásit)