Sněmovní tisk 288
V.Franka ve věci činnosti Org.sociál.zabezpečení MV ČR

Dokument

Autor: Václav Frank

Úplný název: Interpelace poslance Václava Franka na ministra vnitra Václava Grulicha ve věci činnosti Orgánu sociálního zabezpečení MV ČR ve věci odnětí příspěvku za službu bývalým příslušníkům Federálního policejního sboru, nerespektování pravomocných rozsudků Vrchního soudu v Praze
Adresát: PhDr. Václav Grulich
Podáno dne: 11. 5. 1999
Odesláno adresátovi: 12. 5. 1999
O zařazení na schůzi požádáno dne: 29. 6. 1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 6. 1999 jako tisk 288/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 1. 7. 1999 na 15. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: policie, rozsudek, sociální zabezpečení, zákonnost, žaloba na nezákonné rozhodnutí správního orgánu, zvláštní dávkyISP (příhlásit)