Sněmovní tisk 265
Vládní návrh zákona o transformaci Českých drah

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Peltrám Antonín.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 265/0 dne 17. 6. 1999.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999 (usnesení č. 144). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 7., 8. 7. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 185, usnesení č. 391).Hesla věcného rejstříku: Železnice

Deskriptory EUROVOCu: kapitálová společnost, převod vlastnictví, privatizace, veřejné vlastnictví, železniční dopravaISP (příhlásit)