Sněmovní tisk 249
Návrh na vydání zákona o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 9. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grůza Jan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 249/0 dne 11. 6. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 6. 1999. Vláda zaslala stanovisko 2. 7. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 7. 1999 jako tisk 249/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 7. 1999 (usnesení č. 158). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21., 22. 10. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 516).

 • V
  • Zemědělský výbor návrh zákona neprojednal.
   Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
   č. 23
   č. 24
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 1999 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 249/Z.
  • Rozpočtový výbor vydal 30. 11. 1999 stanovisko doručené poslancům jako tisk 249/Z.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 22. 2. 2000 na 22. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Paliva a maziva

Deskriptory EUROVOCu: daň z pohonných hmot, daňová úleva, ekonomicky činná zemědělská populace, náhradní palivoISP (příhlásit)