Sněmovní tisk 242
Návrh na změnu zákona o cestovních náhradách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Plachý, Karel Sehoř, Zdeněk Švrček, Bohuslav Záruba, Pavel Šafařík, Petr Pleva, Zdeněk Kořistka, Pavel Suchánek) předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Plachý Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 242/0 dne 3. 6. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 6. 1999. Vláda zaslala stanovisko 2. 7. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 7. 1999 jako tisk 242/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 166, dokument 166/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Vladimír Kulhánek).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 166/1 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 2. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 2. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 2. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 2. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 14 pod číslem 36/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: cesta, cestovní náhrady, pracovní právoISP (příhlásit)