Sněmovní tisk 24
Návrh novely trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Vilém Holáň, Pavel Šafařík) předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 1998.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 24/0 dne 9. 9. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 9. 1998. Vláda zaslala stanovisko 6. 10. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 1998 jako tisk 24/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Tkáně, krev, orgány lidské, Zákon trestní, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: bioetika, nedovolený obchod, obchod s orgány, práva pacienta, transplantace orgánů, trestní sankce, trestní zákoníkISP (příhlásit)