Sněmovní tisk 227
O.Vojíře ve věci energetické politiky vlády ČR

Dokument

Autor: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D.

Úplný název: Interpelace poslance Oldřicha Vojíře na ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra ve věci energetické politiky vlády České republiky
Adresát: Doc.Ing. Miroslav Grégr, CSc.
Podáno dne: 25. 2. 1999
Odesláno adresátovi: 26. 2. 1999
O zařazení na schůzi požádáno dne: 12. 5. 1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 12. 5. 1999 jako tisk 227/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 13. 5. 1999 na 13. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: elektrárna, energetická politikaISP (příhlásit)