Sněmovní tisk 21
Návrh novely zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 7. 1998.
Zástupce navrhovatele: Výborný Miloslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 21/0 dne 31. 7. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 8. 1998. Vláda zaslala stanovisko 3. 9. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 9. 1998 jako tisk 21/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 1998. Určil zpravodaje: Mgr. Milan Zuna a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 10. 1998 na 5. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 64, usnesení č. 60).Hesla věcného rejstříku: Poslanci, Přestupky

Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, jednací řád parlamentu, parlamentní imunita, poslanec parlamentu, trestní odpovědnost, trestný činISP (příhlásit)