Sněmovní tisk 171
Návrh zákona o referendu o vstupu ČR do EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Svoboda, Karel Kühnl, Jiří Vlach, Pavel Pešek, Petr Mareš, Ladislav Korbel, Pavel Němec) předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Pavel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 171/0 dne 29. 3. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 3. 1999. Vláda zaslala stanovisko 22. 4. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 4. 1999 jako tisk 171/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 6. 1999 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 298).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12., 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 171/3, který byl rozeslán 13. 12. 1999 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 515, usnesení č. 562).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 171/4, který byl rozeslán 3. 12. 1999 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 676).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 31).Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: členství v Evropské unii, přistoupení k Evropské unii, referendum, smlouva o přistoupení k Evropským společenstvímISP (příhlásit)