Sněmovní tisk 161
J. Štraita ve věci privatizace masokombinátu SALMA,Březhrad

Dokument

Autor: Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc.

Úplný název: Interpelace poslance Jaroslava Štraita na ministra zemědělství Jana Fencla ve věci privatizace masokombinátu SALMA v Březhradu u Hradce Králové
Adresát: Ing. Jan Fencl
Podáno dne: 12. 1. 1999
Odesláno adresátovi: 13. 1. 1999
O zařazení na schůzi požádáno dne: 10. 3. 1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 15. 3. 1999 jako tisk 161/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 25. 3. 1999 na 10. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: masný průmysl, privatizace, zákonnost, zrušení společnostiISP (příhlásit)