Sněmovní tisk 13
Základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy a teze zavádění účinné ochrany osobních údajů

Autor: Úřad pro st. informační systém

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, elektronický podpis, informační legislativa, informační politika, informační systém, ochrana komunikací, ochrana údajů, osobní údaje, ústřední orgány státní správy, veřejná správa, výměna informací, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)