Sněmovní tisk 1257
N. z. o kompetencích st. správy a samospr. ve zdravotnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Zastupitelstvo Královehradeckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 18. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Bradlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1257/0 dne 20. 2. 2002.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2002. Vláda zaslala stanovisko 20. 3. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2002 jako tisk 1257/1 (nesouhlas).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC), Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: organizace zdravotnictví, region, státní zdravotní služba, veřejná správa, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotnická služba, zdravotnické zařízeníISP (příhlásit)