Sněmovní tisk 1179
Návrh zákona o obecní policii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivana Hanačíková, Pavel Severa, Tomáš Kladívko, Miloš Titz, František Ondruš, Václav Frank, Jaroslav Melichar, Karel Šplíchal) předložila sněmovně návrh zákona 28. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Severa Pavel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1179/0 dne 30. 11. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 11. 2001. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 1. 2002 jako tisk 1179/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 302, dokument 302/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Vladimír Schovánek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 302/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 5. 2002 a přijal usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako tisk 302/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 5. 2002 poslancům jako tisk 1179/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 5. 2002 poslancům jako tisk 1179/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 32, usnesení č. 2325).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 7. 2002.

Zákon vyhlášen 12. 7. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 114 pod číslem 311/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Policie, Správa obcí a měst

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: policie, veřejná bezpečnostISP (příhlásit)