Sněmovní tisk 1139
Návrh novely vodního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Rudolf Tomíček, Vlastimil Aubrecht, Martin Starec, Josef Hojdar, Vladimír Laštůvka, František Chobot, Yvona Jungová) předložila sněmovně návrh zákona 31. 1. 2001.
Zástupce navrhovatele: Tomíček Rudolf a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1139/0 dne 2. 11. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 11. 2001. Vláda zaslala stanovisko 5. 12. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 12. 2001 jako tisk 1139/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 12. 2001 (usnesení č. 487). Určil zpravodaje: Ing. Veronika Nedvědová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 2. 2002 na 46. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 6. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 253, usnesení č. 2045).Hesla věcného rejstříku: Vodohospodářství

Deskriptory EUROVOCu: financování, inženýrské stavby, ochrana životního prostředí, těžba uhlí, vodní zdrojeISP (příhlásit)