Sněmovní tisk 1133
Návrh novela zákona o vodovodech a kanalizacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vlastimil Aubrecht, Jiří Drda, Yvona Jungová, Rudolf Tomíček, Radko Martínek, František Španbauer, Martin Starec, František Chobot, Andrej Grega) předložila sněmovně návrh zákona 30. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Aubrecht Vlastimil a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1133/0 dne 31. 10. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 11. 2001. Vláda zaslala stanovisko 27. 11. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 11. 2001 jako tisk 1133/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 11. 2001 (usnesení č. 482). Určil zpravodaje: Ing. Veronika Nedvědová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 2. 2002 na 46. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 6. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 250, usnesení č. 2044).Hesla věcného rejstříku: Vodohospodářství

Deskriptory EUROVOCu: inženýrské stavby, rozvod vody, vlastnictví, vodohospodářské stavbyISP (příhlásit)