Sněmovní tisk 111
Vládní návrh novely zákona o živnostenských úřadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 111/0 dne 21. 1. 1999.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 1999 (usnesení č. 71). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 5. 2. 1999 na 9. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 153).Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, správní reforma, živnostISP (příhlásit)